Odmítnutí odpovědnosti

Vzhledem k technickým omezením nemůžeme zaručit úplnou přesnost a úplnost informací poskytovaných prodejci. V případě rozporů mezi informacemi na těchto webových stránkách a na webových stránkách obchodníka mají přednost informace uvedené na těchto webových stránkách.

Tato internetová prezentace byla pečlivě sestavena. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za případné nevýhody nebo škody vyplývající z uvedených informací, doporučení nebo odkazů. Obsah této domovské stránky je určen pouze pro informační účely. Informace nemají charakter doporučení a v žádném případě nenahrazují odborné rady odborníků. Při rozhodování se obracejte na certifikované odborníky.

Vydavatel nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo nepříjemnosti způsobené použitím nebo nesprávným použitím těchto informací. Vydavatel neručí za aktuálnost, přesnost a úplnost informací uvedených na svých webových stránkách.

 

Zřeknutí se lékařské odpovědnosti

Tyto webové stránky poskytují obecné informace a diskuse o zdraví a souvisejících tématech. Informace a další obsah poskytovaný na těchto webových stránkách nebo v jakýchkoli propojených materiálech nejsou určeny a neměly by být vykládány jako lékařské rady, ani nenahrazují odbornou lékařskou expertízu nebo léčbu. Pokud máte vy nebo jiná osoba zdravotní potíže, měli byste se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče nebo vyhledat jiné odborné lékařské ošetření. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou radu ani s jejím vyhledáním neotálejte kvůli něčemu, co jste si přečetli na tomto blogu nebo v jakýchkoli odkazovaných materiálech. Pokud se domníváte, že se u vás může jednat o naléhavý zdravotní problém, okamžitě zavolejte lékaře nebo záchrannou službu. Názory a stanoviska vyjádřené na těchto webových stránkách a my nemáme žádný vztah k názorům a stanoviskům jakékoli akademické, nemocniční, zdravotnické nebo jiné instituce.

 

Zpřístupnění partnerských informací

Vydavatel může obdržet kompenzaci za partnerské odkazy. Tato kompenzace může mít podobu peněz nebo služeb a může existovat bez jakékoli akce ze strany návštěvníka stránek. Pokud provedete činnosti související s partnerským odkazem, je zřejmé, že vydavateli může být poskytnuta určitá forma kompenzace. Pokud například kliknete na partnerský odkaz a zaregistrujete se a obchodujete na burze, může vydavatel obdržet kompenzaci.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona účelná. Pokud se o porušení předpisů dozvíme, takové odkazy neprodleně odstraníme.

 

Autorská práva

Označené ochranné známky, loga a názvy značek patří příslušným vlastníkům, společnost Globamos Inc není oficiálním partnerem.

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme. Označené ochranné známky patří jejich příslušným vlastníkům. Fotografie, videa: envato, istock a další.

Trendstyle
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat