Ansvarsfraskrivelse

Denne internettilstedeværelse er omhyggeligt udarbejdet. Silkroot LLC påtager sig intet ansvar for eventuelle ulemper eller skader som følge af de anførte oplysninger, anbefalinger eller referencer. Indholdet på denne hjemmeside er kun beregnet til informationsformål. Oplysningerne er ikke anbefalinger og er på ingen måde en erstatning for professionel rådgivning fra eksperter. Når du træffer beslutninger, bedes du konsultere certificerede eksperter.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Medicinsk ansvarsfraskrivelse

Denne blog giver generel information og diskussion om sundhed og relaterede emner. Teksterne gør ikke krav på at være komplette, og der kan heller ikke garanteres for aktualitet, nøjagtighed og balance i de præsenterede oplysninger. Det indhold, der præsenteres her, er udelukkende beregnet til at give neutral information og generel uddannelse. De udgør ikke en anbefaling eller reklame for de diagnostiske procedurer, behandlinger eller medicin, der er beskrevet eller nævnt. Oplysningerne og andet indhold på denne blog eller i linkede materialer er ikke ment som medicinsk rådgivning, og det skal heller ikke opfattes som en erstatning for professionel medicinsk ekspertise eller behandling. Hvis du eller nogen anden har et medicinsk problem, bør du konsultere din læge eller søge anden professionel medicinsk behandling. Du må aldrig ignorere eller udsætte at søge professionel lægehjælp, bare fordi du læser noget på denne blog eller i noget linket materiale. Hvis du mener, at du har en medicinsk nødsituation, skal du straks ringe til din læge eller alarmcentralen. De meninger og synspunkter, der kommer til udtryk på denne blog, er ikke relateret til universiteter, hospitaler, sundhedspraksisser eller andre institutioner.

Teksterne erstatter på ingen måde professionel rådgivning fra en læge eller farmaceut og bør ikke bruges som grundlag for en uafhængig diagnose og påbegyndelse, ændring eller afslutning af behandling af sygdomme. Kontakt altid den læge, du stoler på, i tilfælde af sundhedsspørgsmål eller klager.

Nøjagtighed af information

Silkroot LLC vil bestræbe sig på at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført på denne hjemmeside, men vil ikke have noget ansvar for manglende eller forkerte oplysninger. Silkroot LLC leverer alle oplysninger, som de er. Du forstår, at du bruger alle de oplysninger, der er tilgængelige her, på egen risiko.

Ikke-understøttelse

Fremkomsten af tredjeparts reklamer og hyperlinks udgør ikke en godkendelse, garanti eller anbefaling fra Silkroot LLC. Udfør din egen due diligence, før du beslutter dig for at bruge tredjeparts tjenester. Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linket. En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Ingen råd

Oplysningerne på dette websted udgør ikke nogen form for rådgivning, og du bør ikke behandle noget af webstedets indhold som sådan. Silkroot LLC anbefaler ikke, at noget produkt skal købes, sælges eller bruges af dig. Udfør din egen due diligence.

Copyright

Udpegede varemærker, logoer og mærkenavne tilhører deres respektive ejere, Silkroot LLC er ikke en officiel partner. Indholdet og værkerne skabt af webstedets operatører på disse sider er underlagt loven om ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommercialisering af sådant materiale uden for rammerne af loven om ophavsret kræver forudgående skriftligt samtykke fra dets respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt som indholdet på dette websted ikke er skabt af Silkroot LLC, respekteres tredjeparters ophavsret. I særdeleshed er tredjepartsindhold identificeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på krænkelser, vil vi straks fjerne sådant indhold. Udpegede varemærker tilhører deres respektive ejere. Fotos, videoer: envato, istock og andre.

Markedsplads

På grund af tekniske begrænsninger er det ikke muligt at garantere den fuldstændige nøjagtighed og fuldstændighed af oplysningerne fra forhandlerne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem oplysningerne på denne hjemmeside og på forhandlerens hjemmeside er det sidstnævnte, der gælder.

Oplysninger om ægtheden af kundeanmeldelser

Anmeldelserne bliver ikke kontrolleret for ægthed, før de bliver offentliggjort. De kan derfor også komme fra forbrugere, der faktisk ikke har købt/brugt de bedømte produkter. Anmeldelser afspejler udelukkende forfatterens synspunkter og meninger, ikke fra Silkroot. Silkroot verificerer eller støtter ikke nogen påstande fremsat i disse anmeldelser.

Trendstyle
Logo
Sammenlign emner
  • I alt (0)
Sammenlign