Αποποίηση ευθύνης

Λόγω τεχνικών περιορισμών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι αντιπρόσωποι. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο και στον ιστότοπο του εμπόρου, υπερισχύουν οι τελευταίες.

Αυτή η παρουσία στο Διαδίκτυο έχει καταρτιστεί προσεκτικά. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μειονεκτήματα ή ζημίες που προκύπτουν από τις παρατιθέμενες πληροφορίες, συστάσεις ή αναφορές. Το περιεχόμενο αυτής της αρχικής σελίδας προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες δεν αποτελούν συστάσεις και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν επαγγελματικές συμβουλές από ειδικούς. Όταν λαμβάνετε αποφάσεις, συμβουλευτείτε πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες.

Ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος - άμεσα ή έμμεσα - για οποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση που προκαλείται από τη χρήση ή την κακή χρήση των πληροφοριών αυτών. Ο εκδότης δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό του.

 

Ιατρική αποποίηση ευθύνης

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει γενικές πληροφορίες και συζητήσεις σχετικά με την υγεία και συναφή θέματα. Οι πληροφορίες και το λοιπό περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό, δεν προορίζονται και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιατρικές συμβουλές, ούτε οι πληροφορίες υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή θεραπεία. Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγείας σας ή να αναζητήσετε άλλη επαγγελματική ιατρική περίθαλψη. Ποτέ μην αγνοείτε τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή μην καθυστερείτε να τις αναζητήσετε εξαιτίας κάποιου στοιχείου που έχετε διαβάσει σε αυτό το ιστολόγιο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό. Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και εμείς δεν έχουν καμία σχέση με αυτές οποιουδήποτε ακαδημαϊκού, νοσοκομείου, ιατρείου ή άλλου ιδρύματος.

 

Αποκάλυψη θυγατρικών

Ο Εκδότης μπορεί να λάβει αποζημίωση για τους συνδέσμους θυγατρικών. Αυτή η αποζημίωση μπορεί να έχει τη μορφή χρημάτων ή υπηρεσιών και μπορεί να υπάρχει χωρίς καμία ενέργεια από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Σε περίπτωση που εκτελείτε δραστηριότητες σε σχέση με έναν σύνδεσμο θυγατρικών, εννοείται ότι μπορεί να υπάρξει κάποια μορφή αποζημίωσης προς τον Εκδότη. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο θυγατρικών και εγγραφείτε και κάνετε συναλλαγές σε ένα ανταλλακτήριο, ο εκδότης ενδέχεται να λάβει αποζημίωση.

 

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, ένας μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, η Globamos Inc δεν είναι επίσημος συνεργάτης.

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του υλικού αυτού πέραν του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα του παρόντος δικτυακού τόπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Στο βαθμό που το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων χαρακτηρίζεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο. Τα κατονομαζόμενα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Φωτογραφίες, βίντεο: envato, istock και άλλα.

Trendstyle
Λογότυπο
Σύγκριση στοιχείων
  • Σύνολο (0)
Σύγκριση