Atruna

Tehnisko ierobežojumu dēļ mēs nevaram garantēt tirgotāju sniegtās informācijas pilnīgu precizitāti un pilnīgumu. Neatbilstības gadījumā starp šajā tīmekļa vietnē un tirgotāja tīmekļa vietnē sniegto informāciju noteicošā ir pēdējā minētā informācija.

Šī interneta klātbūtne ir rūpīgi apkopota. Izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no uzskaitītās informācijas, ieteikumiem vai atsaucēm. Šīs mājaslapas saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav ieteikumi un nekādā gadījumā neaizstāj profesionālu speciālistu konsultācijas. Pieņemot lēmumus, lūdzu, konsultējieties ar sertificētiem ekspertiem.

Izdevējs nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai neērtībām, kas radušās šīs informācijas izmantošanas vai nepareizas izmantošanas rezultātā. Izdevējs negarantē tīmekļa vietnē sniegtās informācijas savlaicīgumu, precizitāti un pilnīgumu.

 

Atruna no medicīniskās atbildības

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama vispārīga informācija un diskusijas par veselību un ar to saistītiem jautājumiem. Šajā tīmekļa vietnē vai citos saistītajos materiālos sniegtā informācija un cits saturs nav domāts un nav uzskatāms par medicīnisku padomu, kā arī šī informācija neaizstāj profesionālu medicīnisko ekspertīzi vai ārstēšanu. Ja jums vai jebkurai citai personai ir medicīnisks jautājums, jums jākonsultējas ar savu veselības aprūpes sniedzēju vai jāmeklē cita profesionāla medicīniskā palīdzība. Nekad neņemiet vērā profesionālu medicīnisku konsultāciju vai nekavējieties ar tās meklēšanu, pamatojoties uz kaut ko, ko esat izlasījuši šajā blogā vai citos saistītajos materiālos. Ja domājat, ka jums varētu būt neatliekama medicīniska palīdzība, nekavējoties zvaniet savam ārstam vai neatliekamās palīdzības dienestam. Šajā tīmekļa vietnē paustie viedokļi un uzskati un mēs neesam saistīti ar jebkuras akadēmiskās iestādes, slimnīcas, veselības aprūpes prakses vai citas institūcijas viedokļiem un uzskatiem.

 

Partneru informācijas atklāšana

Izdevējs var saņemt kompensāciju par saistītajām saitēm. Šī kompensācija var būt naudas vai pakalpojumu veidā, un tā var būt bez jebkādas vietnes apmeklētāja rīcības. Ja jūs veicat darbības saistībā ar filiāļu saiti, tiek saprasts, ka izdevējam var tikt izmaksāta noteikta veida kompensācija. Piemēram, ja jūs noklikšķināt uz partneru saites, reģistrējaties un tirgojaties biržā, izdevējs var saņemt kompensāciju.

 

Atbildība par saitēm

Mūsu piedāvājumā ir saites uz trešo personu ārējām tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo ārējo saturu. Par saistīto lapu saturu vienmēr ir atbildīgs attiecīgais lapu nodrošinātājs vai operators. Saites izveidošanas laikā tika pārbaudītas, vai saitēs iekļautajās lapās nav iespējami juridiski pārkāpumi. Nelikumīgs saturs saitojuma izveides laikā netika konstatēts. Tomēr pastāvīga saistīto lapu satura kontrole nav pamatota, ja nav konkrētu pierādījumu par likuma pārkāpumu. Ja mēs uzzināsim par jebkādiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēsīsim šādas saites.

 

Autortiesības

Norādītās preču zīmes, logotipi un zīmolu nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem, Globamos Inc nav oficiāls partneris.

Uz saturu un darbiem, ko vietnes operatori ir radījuši šajās lapās, attiecas autortiesību likums. Šāda materiāla pavairošanai, apstrādei, izplatīšanai vai jebkāda veida komercializācijai, kas pārsniedz autortiesību likuma darbības jomu, ir nepieciešama attiecīgā autora vai radītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. Šīs vietnes lejupielādes un kopijas ir atļautas tikai privātai, nekomerciālai lietošanai. Ciktāl šīs vietnes saturu nav radījis operators, tiek ievērotas trešo personu autortiesības. Jo īpaši trešo personu saturs ir identificēts kā tāds. Ja jums tomēr kļūst zināms par autortiesību pārkāpumu, lūdzu, attiecīgi informējiet mūs. Ja mēs uzzināsim par jebkādiem pārkāpumiem, mēs šādu saturu nekavējoties izdzēsīsim. Norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Fotoattēli, video: envato, istock un citi.

Trendstyle
Logotips
Salīdzināt preces
  • Kopā (0)
Salīdzini