Disclaimer

Wegens technische beperkingen kunnen wij niet instaan voor de volledige juistheid en volledigheid van de door de handelaars verstrekte informatie. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op deze website en die op de website van de handelaar, prevaleert deze laatste.

Deze internetpresentie is zorgvuldig samengesteld. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelen of schade die voortvloeit uit de vermelde informatie, aanbevelingen of verwijzingen. De inhoud van deze homepage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is geen aanbeveling en is in geen geval een vervanging voor professioneel advies van deskundigen. Bij het nemen van beslissingen dient u erkende deskundigen te raadplegen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld - direct of indirect - voor schade of ongemak veroorzaakt door het gebruik of misbruik van deze informatie. De uitgever staat niet in voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de op haar website verstrekte informatie.

 

Medische Disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie en discussies over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De informatie en andere inhoud op deze website, of in enig ander materiaal waarnaar wordt verwezen, is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als medisch advies, noch is de informatie een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling. Indien u of een ander persoon een medisch probleem heeft, dient u contact op te nemen met uw huisarts of een andere professionele medische behandeling te zoeken. Negeer nooit professioneel medisch advies of wacht nooit met het inwinnen van advies vanwege iets dat u op deze blog of in andere gelinkte materialen hebt gelezen. Als u denkt dat u mogelijk een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten op deze website en wij hebben geen relatie met die van enige academische, ziekenhuis, gezondheidspraktijk of andere instelling.

 

Openbaarmaking van affiliates

De uitgever kan een vergoeding ontvangen voor affiliate links. Deze vergoeding kan in de vorm van geld of diensten zijn en kan bestaan zonder enige actie van een sitebezoeker. Indien u activiteiten verricht in verband met een affiliate-link, is het duidelijk dat er een vorm van vergoeding aan de Publisher kan worden gegeven. Bijvoorbeeld, als u klikt op een affiliate link, en u zich aanmeldt en handelt op een beurs, kan de uitgever een vergoeding ontvangen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden waren op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet redelijk. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

Genoemde handelsmerken, logo's en merknamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, Globamos Inc is geen officiële partner.

De inhoud en werken die door de beheerders van deze site op deze pagina's zijn gecreëerd, vallen onder het auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie, of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van de wet op het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Foto's, video's: envato, istock en andere.

Trendstyle
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken