Zastrzeżenie

Ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować pełnej dokładności i kompletności informacji dostarczanych przez sprzedawców. W przypadku rozbieżności między informacjami na tej stronie a informacjami na stronie sprzedawcy, pierwszeństwo mają te ostatnie.

Niniejsza prezentacja internetowa została starannie opracowana. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikające z podanych informacji, zaleceń lub odnośników. Zawartość tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje nie stanowią zaleceń i w żaden sposób nie zastępują profesjonalnych porad ekspertów. Przy podejmowaniu decyzji należy konsultować się z certyfikowanymi ekspertami.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności - bezpośrednio lub pośrednio - za szkody lub niedogodności spowodowane wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem tych informacji. Wydawca nie gwarantuje aktualności, dokładności i kompletności informacji zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

 

Zastrzeżenia medyczne

Niniejsza witryna internetowa zawiera ogólne informacje i dyskusje na temat zdrowia i tematów pokrewnych. Informacje i inne treści zawarte w tej witrynie lub w materiałach, do których prowadzą odnośniki, nie są przeznaczone i nie powinny być interpretowane jako porady medyczne, ani też nie zastępują profesjonalnej wiedzy medycznej lub leczenia. Jeśli Ty lub jakakolwiek inna osoba ma problem natury medycznej, powinna skonsultować się z lekarzem lub skorzystać z innej profesjonalnej opieki medycznej. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady lekarskiej ani zwlekać z jej uzyskaniem z powodu informacji przeczytanych na tym blogu lub w materiałach, do których prowadzą odnośniki. Jeśli uważasz, że możesz mieć nagły przypadek medyczny, natychmiast wezwij lekarza lub służby ratownicze. Opinie i poglądy wyrażone na tej stronie i przez nas nie mają żadnego związku z opiniami i poglądami jakiegokolwiek ośrodka akademickiego, szpitala, ośrodka zdrowia lub innej instytucji.

 

Ujawnienie informacji o podmiotach stowarzyszonych

Wydawca może otrzymać wynagrodzenie za zamieszczenie linków partnerskich. Wynagrodzenie to może mieć formę pieniężną lub usługową i może istnieć bez jakiegokolwiek działania ze strony odwiedzającego stronę. Jeśli Użytkownik wykonuje czynności związane z linkiem partnerskim, przyjmuje się, że Wydawca może otrzymać wynagrodzenie w jakiejś formie. Na przykład, jeśli klikniesz na link partnerski, zarejestrujesz się i dokonasz transakcji na giełdzie, Wydawca może otrzymać rekompensatę.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeżeli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

 

Prawa autorskie

Wskazane znaki towarowe, logo i nazwy marek należą do ich właścicieli, Globamos Inc nie jest ich oficjalnym partnerem.

Treści i utwory stworzone przez operatorów witryny na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zamieszczone w niniejszej witrynie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniu praw autorskich, niezwłocznie usuniemy takie treści. Wskazane znaki towarowe należą do ich właścicieli. Zdjęcia, filmy: envato, istock i inne.

Trendstyle
Logo
Porównaj pozycje
  • Razem (0)
Porównaj