Zrieknutie sa zodpovednosti

Vzhľadom na technické obmedzenia nemôžeme zaručiť úplnú presnosť a úplnosť informácií poskytnutých predajcami. V prípade rozporu medzi informáciami na tejto webovej stránke a na webovej stránke obchodníka sú rozhodujúce informácie na tejto webovej stránke.

Táto internetová prezentácia bola starostlivo zostavená. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nevýhody alebo škody vyplývajúce z uvedených informácií, odporúčaní alebo odkazov. Obsah tejto domovskej stránky je určený len na informačné účely. Informácie nemajú charakter odporúčaní a v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo odborníkov. Pri rozhodovaní sa obráťte na certifikovaných odborníkov.

Vydavateľ nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo nepríjemnosti spôsobené použitím alebo nesprávnym použitím týchto informácií. Vydavateľ neručí za aktuálnosť, presnosť a úplnosť informácií uvedených na jeho webovej stránke.

 

Zrieknutie sa lekárskej zodpovednosti

Táto webová stránka poskytuje všeobecné informácie a diskusie o zdraví a súvisiacich témach. Informácie a iný obsah poskytovaný na tejto webovej stránke alebo v akýchkoľvek prepojených materiáloch nie sú určené a nemali by sa chápať ako lekárske poradenstvo, ani nenahrádzajú odbornú lekársku expertízu alebo liečbu. Ak máte vy alebo iná osoba zdravotné problémy, mali by ste sa poradiť so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo vyhľadať iné odborné lekárske ošetrenie. Nikdy nezanedbávajte odborné lekárske poradenstvo ani neodkladajte jeho vyhľadanie kvôli tomu, čo ste si prečítali na tomto blogu alebo v akýchkoľvek prepojených materiáloch. Ak si myslíte, že by ste mohli mať zdravotnú pohotovosť, okamžite zavolajte svojho lekára alebo záchrannú službu. Názory a stanoviská vyjadrené na tejto webovej stránke a my nemáme žiadny vzťah k názorom a stanoviskám žiadnej akademickej, nemocničnej, zdravotníckej alebo inej inštitúcie.

 

Zverejnenie partnerských informácií

Vydavateľ môže dostať kompenzáciu za partnerské odkazy. Táto kompenzácia môže byť vo forme peňazí alebo služieb a môže existovať bez akejkoľvek akcie zo strany návštevníka stránky. Ak vykonáte činnosti v súvislosti s partnerským odkazom, je zrejmé, že vydavateľovi môže byť poskytnutá určitá forma kompenzácie. Ak napríklad kliknete na partnerský odkaz a zaregistrujete sa a obchodujete na burze, vydavateľ môže dostať kompenzáciu.

 

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentná kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je účelná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

 

Autorské práva

Označené ochranné známky, logá a názvy značiek patria ich príslušným vlastníkom, spoločnosť Globamos Inc nie je oficiálnym partnerom.

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je ako taký označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime. Označené ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom. Fotografie, videá: envato, istock a iné.

Trendstyle
Logo
Porovnať položky
  • Celkom (0)
Porovnaj