Ansvarsfriskrivning

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte garantera att den information som återförsäljarna tillhandahåller är helt korrekt och fullständig. Vid avvikelser mellan informationen på denna webbplats och på handlarnas webbplats ska den senare gälla.

Denna internetnärvaro har sammanställts med stor omsorg. Utgivaren tar inget ansvar för eventuella nackdelar eller skador till följd av den information, de rekommendationer eller hänvisningar som anges. Innehållet på denna hemsida är endast avsett för informationsändamål. Informationen är inte rekommendationer och ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från experter. När du fattar beslut bör du rådfråga certifierade experter.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig - direkt eller indirekt - för skador eller olägenheter som orsakas av användning eller missbruk av denna information. Utgivaren garanterar inte att informationen på webbplatsen är aktuell, korrekt och fullständig.

 

Medicinsk ansvarsfriskrivning

På den här webbplatsen finns allmän information och diskussioner om hälsa och relaterade ämnen. Informationen och annat innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, eller i länkat material, är inte avsett och ska inte tolkas som medicinsk rådgivning, och informationen ersätter inte heller professionell medicinsk expertis eller behandling. Om du eller någon annan person har ett medicinskt problem bör du rådgöra med din vårdgivare eller söka annan professionell medicinsk behandling. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka den på grund av något som du har läst på den här bloggen eller i länkat material. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa din läkare eller larmcentralen. De åsikter och synpunkter som uttrycks på denna webbplats och vi har inget samband med de som uttrycks av någon akademisk institution, sjukhus, hälsopraktik eller annan institution.

 

Upplysning om affilierade företag

Utgivaren kan få ersättning för länkar som är anslutna. Denna ersättning kan vara i form av pengar eller tjänster och kan förekomma utan någon åtgärd från en besökare på webbplatsen. Om du utför aktiviteter i samband med en affiliatelänk är det underförstått att någon form av ersättning kan betalas ut till utgivaren. Om du till exempel klickar på en affilieringslänk, registrerar dig och handlar på en börs kan utgivaren få ersättning.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

Upphovsrätt

Utpekade varumärken, logotyper och märkesnamn tillhör deras respektive ägare, Globamos Inc är inte en officiell partner.

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. De angivna varumärkena tillhör sina respektive ägare. Foton, videor: envato, istock och andra.

Trendstyle
Logotyp
Jämför objekt
  • Totalt (0)
Jämför